Formulář pro odběr novinek  |  Restaurace Jelen

Formulář pro odběr novinek

Vyplněním a odesláním formuláře nám udělujete souhlas s tím, aby osobní údaje v poskytnutém rozsahu byly naší společností (JELEN s.r.o.) zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) za marketingovými účely (zejm. pro zasílání informací souvisejících se zbožím a službami poskytovanými naší společností, se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti , dale jen “marketingové účely”), a to až do odvolání souhlasu. Zároveň berete na vědomí, že zpracováním osobních údajů může naše společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Z tohoto souhlasu Vám plynou práva na přístup k informacím dle § 12ZOOU, zejména právo žádat o vysvětlení zpracování osobních údajů či odstranění nežádoucího stavu dle § 21 ZOOU.

 

Formulář pro odběr

+420 387 204 344

Suchovrbenská 24, 370 06 České Budějovice

.
Formulář pro odběr novinek